Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων στο Δήμο Λεβαδέων

11 Ιανουαρίου 2018