Ονοματοδοσία Πλατείας Παναγιώτη Δ. Στάμου στο Ζαγαρά

16 Απριλίου 2018