ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

Τεύχος 1 Β1 ΣΤΑΔΙΟ

Δομικό Σχέδιο χωρικής οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας

Χωροταξική Διάρθρωση – Χρήσεις Γης

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Άγιος Βλάσιος

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Ακόντιο

ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Ανθοχώρι

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Βασιλικά

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Προφήτης Ηλίας

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Προσήλιο

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Θούριο

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός: Χαιρώνεια

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015)

ΧΑΡΤΗΣ Π1

ΧΑΡΤΗΣ Π2

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΟΝΤΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ

ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΥΡΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ