Κοινωνικό Παντοπωλείο

  Ταχ.Δ/νση:Δωδεκανήσου 12, ΛΙΒΑΔΕΙΑ T.K. 32131
  Πληροφ.: κα Σερακιώτη Αλεξάνδρα
  Τηλ.: 2261020082

   

  Δικαιολογητικά για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

  Αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο