Διήμερο Συνέδριο στη Λιβαδειά με θέμα: Αστικά ποτάμια «από τη Λήθη στη Μνημοσύνη» και στην αναγέννηση

12 Μαρτίου 2018