Γ. Π. Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΓΠΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)

Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΓΠΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ –ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

 

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015)

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ:

1.ΚΥΡΙΑΚΙ

2.ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ

3.ΤΑΡΣΟΣ

4.ΚΑΡΥΩΤΙ

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015)

1. ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2.ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

4. ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

6. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ