Ψήφισμα του Συμβουλίου Τ.Κ. Χαιρώνειας καταδίκης για την εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

30 Μάϊου 2018