Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά , για το έτος 2018

26 Ιανουαρίου 2018