Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη θέση του Οδηγού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά , για το έτος 2018

9 Φεβρουαρίου 2018